"Afscheid nemen, stap voor stap…
en soms met een sprong wanneer we hulp durven vragen"
Opleidingen & trainingen

Professionele- en Persoonlijke opleidingen
Bij Tricom Coaching vind je een aanbod van opleidingen op zowel professioneel als persoonlijk gebied.

In de opleidingen & trainingen komen thema’s aan bod die, onder andere, raken aan transitie, veerkracht, communicatie, persoonlijk leiderschap, zelfredzaamheid en verbinding. Deze thema’s hebben invloed op de relaties tussen mensen onderling en op de relatie tussen mens en organisatie.

Transitiecirkel
We werken in het bijzonder met thema’s uit de “Transitiecirkel” (ook bekend als contactcirkel, levenscirkel of verliescirkel): contact maken/welkom heten, hechten/verbinden, intimiteit, afscheid, rouw en betekenisgeving. We combineren theoretische achtergronden, praktische voorbeelden en oefeningen in interactie met de deelnemers.

We nodigen je van harte uit ons aanbod te bekijken en op weg te gaan.