"Afscheid nemen, stap voor stap…
en soms met een sprong wanneer we hulp durven vragen"
Coaching & Advisering

Duurzame veerkracht bij veranderingen. Dat is de specialisatie van Tricom Coaching middels coaching, training en advisering.

Mensen verbinden zich met hun omgeving, met elkaar als familie of als partner, met een organisatie, met een werklocatie, met gewoonten en gebruiken, etc. Dit geeft vertrouwen en zekerheid waardoor mensen elkaar kunnen inspireren en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Als zich een verandering voordoet, bij bijvoorbeeld een reorganisatie, ontslag, burnout, echtscheiding, ziekte of overlijden, dan is deze basis van vertrouwen en zekerheid niet meer vanzelfsprekend.

Er zijn dan allerlei manieren om NIET met de verandering om te gaan, die u wellicht herkent. Vooral als de verandering ons plotsklaps overkomt:

  • De verandering vermijden (de confrontatie uit de weg gaan);
  • Controleren (overal grip op proberen te houden, zodat we de onzekerheid niet hoeven aan te gaan);
  • Zoeken naar compensatie (bv. vluchten in alcohol);
  • Negeren en afleiden (ik het het hier te druk voor dus geen tijd voor de verandering);
  • Illusies wekken (net doen alsof er niets aan de hand is; welke verandering?).

Er is dan opnieuw een basis nodig waarin vertrouwen kan worden opgebouwd om ons opnieuw te hechten aan datgene wat de verandering brengt. Inzicht en ondersteuning in veerkracht en leiderschap over het eigen functioneren geeft het vermogen om afscheid te nemen van wat er was en verbinding te maken met de nieuwe toekomst.
Er ontstaat nieuwe energie en men staat weer aan het roer van die toekomst!

Maar hoe doe je dat? Wat kom je daarin bij jezelf tegen en hoe krijg je jezelf en de mensen om je heen mee in deze verandering?

Tricom Coaching traint, coacht en adviseert zowel organisaties en teams als individuen op het gebied van leiderschap en autonomie in veranderingstrajecten.