"Afscheid nemen, stap voor stap…
en soms met een sprong wanneer we hulp durven vragen"
Individuele coaching

Wanneer individuele coaching?

Na een -wat je zelf altijd dacht- gelukkig huwelijk geeft je partner ineens aan dat het voor hem of haar niet meer werkt. Een scheiding is het gevolg;

door een reorganisatie word je boventallig verklaard. Je contract wordt ontbonden en dat betekent dat je over drie maanden ineens geen baan meer hebt;

je bent kort geleden geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Alles staat op z’n kop.

Wat een verandering in je leven! Wie ben jij of wat kun jij nog in deze verandering?

‘Overlevingsstand’
Het kan zijn dat deze verandering zo groot is dat je hele leven op zijn kop staat en automatisch stap je dan in je ‘overlevingsstand’. Je werpt jezelf bijvoorbeeld op je werk, je sluit je af voor de buitenwereld of je zet je masker op en ‘speelt mooi weer’. Dat is voor een korte periode prima, want je hebt dat dan even nodig. Op langere termijn is dat echter niet zo handig.

Vastpakken
Om het leven weer vast te pakken is het belangrijk dat je de verandering en alle emoties van rouw die je daarbij ondergaat te erkennen en aan te gaan. In het rouwen kom je, behalve emoties, vaak ook lichamelijke reacties tegen zoals vermoeidheid, buikpijn en darmklachten. Soms gaat dit samen met verwarring, machteloosheid, boosheid, eenzaamheid en je niet begrepen voelen.
Om te voorkomen dat al die emoties en reacties je blijven achtervolgen, heb je die rouw in de individuele coaching aan te gaan en te verduren.

Ondersteuning in situaties
In de coachvraag wordt niet vaak geformuleerd dat er sprake is van verlies. Meestal wordt vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, vermindering van het geheugen, stress e.d. genoemd.
Vaak ligt niet genomen rouw aan de basis van burn-out en depressie.
Ik kan je de juiste ondersteuning bieden indien je wordt geconfronteerd met:

  • verlies en/of verandering van werk bij bijvoorbeeld reorganisatie;
  • boventalligheid, pensioen of ontslag;
  • geen ruimte en rust voor jezelf;
  • ongewenste kinderloosheid;
  • (dreigende) burn-out;
  • overlijden van een dierbare;
  • ziekte van jezelf of in je directe omgeving;
  • echtscheiding.

‘De verwachting dat we geconfronteerd kunnen worden met lijden en met verlies, zonder erdoor geraakt te worden, is even onrealistisch als te denken dat we door water kunnen lopen zonder nat te worden. De manier waarop we omgaan met verlies, vormt ons vermogen om in het leven te staan, meer dan wat dan ook’.
Rachel Naomi Remen

‘Vervinding’ en veerkracht
Jezelf opnieuw uitvinden in een grote verandering noem ik ‘vervinding’.
In de ‘vervinding’ neem je afscheid van het oude om daarna weer open te kunnen staan voor het nieuwe. Gedurende de coaching heb je je nieuwe bestemming te ontdekken en je eigen weg naar verandering te volgen. Welke weg je ook kiest, je maakt gebruik van je veerkracht om ruimte te geven aan je nieuwe bestemming. ‘Vervinding’ is niet altijd vanzelfsprekend en soms wordt de manier waarop je hiermee dient om te gaan opgelegd vanuit de omgeving zonder dat je er zelf al klaar voor bent.

Individuele coaching
In de individuele coaching richten we ons op jouw ontdekking en gebruik van jouw veerkracht en bestemming. Met het gebruik van je veerkracht vertoon je leiderschap over de transitie van oud naar nieuw. Daarmee kom je weer aan het roer van je toekomst!

‘Hartje winter ontdekte ik dat er een zomer in me zat’
Albert Camus

 

Neem gerust contact op voor een eerste kennismaking!