"Hartje winter ontdekte ik dat er een zomer in me zat"
Teamcoaching

Teamcoaching bij veranderingen in de organisatie
Veranderingen in de organisatie geven zowel bij de teams als bij de leidinggevende vaak onrust. Het blijkt al te vaak een weinig rationele klus. Medewerkers kunnen gedemotiveerd raken en vaak ontstaat er een intern-gerichtheid terwijl een klantgerichte aanpak wordt verwacht. Ook kunnen situaties van (lang) verzuim en burn-out de kop opsteken.
Veel leidinggevenden, managers en medewerkers worstelen met dilemma’s zoals stilstaan bij de emoties versus aandacht voor de doelen van de verandering, zoals een reorganisatie. Wat maakt dit zo lastig en wat zijn duurzame succesfactoren bij het leiden van – en/of omgaan met veranderingen in de organisatie?

Persoonlijke geschiedenis
Ervaringen uit het persoonlijk leven kunnen sterk bepalend zijn voor de manier waarop iemand omgaat met veranderingen in het privé leven en/of in het werk. Dat geldt zowel voor de leidinggevende als voor alle individuen in het team. Een ieder wordt dan ook uitgenodigd om de eigen verandergeschiedenis onder ogen te komen en zich bewust te worden welke keuzes er (onbewust) zijn gemaakt. Een uitnodiging te onderzoeken wat in je persoonlijke geschiedenis ondersteunend is voor jezelf en voor het leiden van anderen. Je bewust te zijn welke keuzes je kunt maken en daarmee leiderschap over jezelf te tonen en daarmee over de organisatie!

Houding en gedrag
Veranderingen zijn aan de orde van elke dag. Of het nu veranderingen betreffen in je werk of in je persoonlijk leven, het vraagt bijna altijd een andere houding en ander gedrag. Teamcoaching bij veranderingen in de organisatie begint met bewustwording van het vermogen om met de nieuwe situatie om te gaan; de veerkracht aan te spreken. Dat is vaak geen vanzelfsprekendheid en vraagt de juiste ondersteuning. Pro-aktief omgaan met emoties bij veranderingen voorkomt verzuim, uitval en de-motivatie.

Wanneer kunt u mij inzetten als coach / trainer / adviseur:

  • veranderingen van het werk, zoals reorganisatie, boventalligheid, pensioen of ontslag;
  • gewenste veranderingen in het team bijvoorbeeld in het proces naar zelforganisatie;
  • verbeter- en ontwikkeltrajecten ten aanzien van functioneren van medewerkers;
  • veranderingen in de privé- of sociale omgeving, zoals (dreigende) burn-out, echtscheiding, ziekte, overlijden en ongewenste kinderloosheid;
  • veranderingen op het werk, zoals ernstige ziekte van collega, overlijden of calamiteit binnen de organisatie.

Welke resultaten mag u verwachten:

  • Beperkingen voorkomen van langdurig verzuim;
  • Medewerkers vergroten het effect van hun handelen en kunnen en durven te inspireren en te exploreren;
  • Medewerkers zijn gemotiveerd en meer betrokken bij de organisatie;
  • Drijfveren, ambities, houding en gedrag van medewerkers wordt inzichtelijk en bespreekbaar.

Kortom: u weet optimaal resultaat te boeken en overtreft de verwachtingen van zowel uzelf als die van uw organisatie en uw medewerkers.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking!