Dit einde betekende ook een nieuw begin
Organisaties

Tricom Coaching ondersteunt en adviseert organisaties bij:

  • veranderingen van het werk, zoals reorganisatie, boventalligheid, pensioen of ontslag;
  • gewenste veranderingen in het team bijvoorbeeld in het proces naar zelforganisatie;
  • verbeter- en ontwikkeltrajecten ten aanzien van functioneren van medewerkers;
  • veranderingen in de privé- of sociale omgeving, zoals (dreigende) burn-out, echtscheiding, ziekte, overlijden en ongewenste kinderloosheid;
  • veranderingen op het werk, zoals ernstige ziekte van collega, overlijden of calamiteit binnen de organisatie.

Leidinggeven bij een verandering blijkt al te vaak een weinig rationele klus. Veel leidinggevenden, managers en medewerkers worstelen met dilemma’s zoals stilstaan bij de emoties versus aandacht voor de doelen van de verandering, zoals een reorganisatie. Wat maakt dit zo lastig en wat zijn duurzame succesfactoren bij het leiden van veranderingen?

Uit onderzoek blijkt dat zowel de inspiratie als de beperkingen uit het persoonlijk leven meegenomen worden in de manier waarop je omgaat met veranderingen. Het is dan ook een krachtige uitnodiging om de eigen verandergeschiedenis onder ogen te komen en te onderzoeken wat in je geschiedenis ondersteunend is voor jezelf en voor het leiden van anderen. Zowel George Kohlrieser, hoogleraar leiderschap aan het IMD te Lausanne, als zijn Amerikaanse collega William Bridges vragen aandacht voor een vitaal aspect van succesvol leiderschap, namelijk het belang van hechting en verlies als onderdeel van veranderingsprocessen. Leiderschap over jezelf en daarmee over je toekomst! Verlies is net zo’n natuurlijk onderdeel van het werkend leven als van het persoonlijk leven.

Veranderingen zijn aan de orde van elke dag. Of het nu veranderingen betreffen in je werk of in je persoonlijk leven, het vraagt bijna altijd een andere houding en ander gedrag.
Verandering van gedrag begint met bewustwording van het vermogen om met de nieuwe situatie om te gaan; de veerkracht aan te spreken. Dat is vaak geen vanzelfsprekendheid en vraagt de juiste ondersteuning. Pro-aktief omgaan met emoties bij veranderingen voorkomt verzuim, uitval en de-motivatie.

Door mij als ondersteuner, trainer of adviseur in te zetten kunt u de volgende resultaten verwachten:

  • U vindt de juiste balans tussen ‘emoties’ en ‘zakelijk sturen’;
  • U beperkt en voorkomt langdurig verzuim;
  • Medewerkers vergroten het effect van hun handelen en kunnen en durven te inspireren en te exploreren;
  • Medewerkers zijn gemotiveerd en meer betrokken bij de organisatie;
  • Drijfveren, ambities, houding en gedrag van medewerkers wordt inzichtelijk en bespreekbaar.

Kortom: u weet optimaal resultaat te boeken en overtreft de verwachtingen van zowel uzelf als die van uw organisatie en uw medewerkers.