"Afscheid nemen, stap voor stap…
en soms met een sprong wanneer we hulp durven vragen"
Reorganisatie Verandering Ontslag

Verandering op het werk na reorganisatie

In de huidige tijd komt bijna iedereen in aanraking met ontslag of grote veranderingen op het werk. Het overkomt een collega of wellicht overkomt het jezelf. In de praktijk blijkt dat bijna iedereen die zijn baan verliest of betrokken is bij grote veranderingen op het werk, een periode doormaakt waarbij gedachten en gevoelens voorkomen die we herkennen als rouw. Het ‘oude’ loslaten en openstaan voor het nieuwe is dan helemaal niet zo gemakkelijk.

Workshop veerkracht bij persoonlijk verlies in Drenthe

Bij persoonlijk verlies kun je denken aan bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare, echtscheiding of ziekte. Het is bij een dergelijk verlies soms erg moeilijk je veerkracht aan te spreken om jezelf te ‘vervinden’; jezelf opnieuw uit te vinden in de nieuwe situatie. Frans van der Wijk staat in een workshop stil bij jouw veerkracht en jouw omgang met verlies en nodigen je uit om opnieuw naar je levensverhaal te kijken.

Goed functioneren na een reorganisatie

Vanuit bedrijfsmatig oogpunt is het nog weer ingewikkelder. Resultaat en mensgerichtheid staan op scherp. Jij, je collega’s of leidinggevenden kunnen wel enige ruimte geven, maar ook niet teveel: de afdeling moet wel verder. Verzuim kan ontstaan en de kosten die met dit verzuim te maken hebben kunnen moeilijk van te voren worden ingeschat en vallen vaak erg hoog uit.