"Afscheid nemen, stap voor stap…
en soms met een sprong wanneer we hulp durven vragen"
P.H. (Gemeente Groningen)

De coachingsgesprekken heb ik als zeer waardevol ervaren. Het is Frans snel gelukt om middels verschillende methodes mij inzicht te geven op basis waarvan ik keuzes maak en mijn leven invulde. Frans maakte mij bewust dat het verleden veel invloed heeft op mijn functioneren. Deze bewustwording gaf me ruimte om zelf meer bewuste keuzes te maken en het ‘naar de mond praten’ zoveel mogelijk te parkeren. Opkomen voor mijzelf is niet egoïstisch maar normale gang van zaken.

Verbazingwekkend vond ik zijn geheugen; zaken samen besproken bij de start van onze gesprekken kwamen soms na een jaar weer plotseling boven drijven. Misschien ook wel door Frans zijn betrokkenheid en professionaliteit en een goede voorbereiding.

Het resultaat is dat ik meer voor mezelf opkom, bewustere keuzes maak en zelfs mijn omgeving vindt dat prettig!

Ik hoop dat we op termijn nog weer eens bijpraten.