"Afscheid nemen, stap voor stap…
en soms met een sprong wanneer we hulp durven vragen"
Leiderschap na ontslag of boventalligheid

Je bent boventallig verklaard. Je toekomstperspectief valt in duigen en je weet even niet waar je het zoeken moet. Word er van je verwacht dat je je werkzaamheden voor een bepaalde periode nog blijft doen of kom je direct in een andere situatie? In de praktijk blijkt dat bijna iedereen die zijn baan wellicht verliest of betrokken is bij grote veranderingen op het werk teruggrijpt naar een onbewuste overlevingsstrategie. Dat kan zich uiten in (nog) harder werken, doen alsof er niets aan de hand is of je (volledig) afsluiten van je omgeving. Als deze strategie een korte periode duurt is dat prima; je hebt dat even nodig.

Veerkracht

Om je energie weer terug te vinden is het nodig om leiderschap te tonen over je eigen functioneren en je veerkracht aan te spreken. Veerkracht is jouw vermogen om jezelf opnieuw uit te vinden in een nieuwe situatie.

Deze workshop gaat over veerkracht. Over de beide kanten van de medaille: hechten en afscheid. We bespreken en ervaren de fasen van de transitiecirkel. Deze cirkel geeft inzicht in hoe hechten en afscheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Op welke wijze toon jij leiderschap over jezelf en sta jij weer aan het roer van je toekomst?

‘Het leven is wat er gebeurt
terwijl je andere plannen maakt’
John Lennon

Resultaat

In deze training krijg je inzichten in de effecten die optreden bij ontslag, boventalligheid of andere grote professionele veranderingen. Vanuit je persoonlijke inbreng gaat deze training over het duurzaam ontwikkelen en gebruiken van jouw veerkracht. Tijdens de training ervaar je wat jouw overlevingsstrategie is en wat je daarin tegenkomt. Je krijgt inzicht in je (onbewuste) gedrag zodat je mogelijk nieuwe keuzes kan maken. Vanuit de verbinding tussen verleden-heden-toekomst wordt het duidelijk wat je nodig hebt om duurzaam aan het roer van je toekomst te staan.
Na het afronden van de training:

 • Erken en herken je je eigen gedrag;
 • Heb je inzicht in het gedrag van de ander en weet je dit om te buigen;
 • Weet je je eigen veerkracht te gebruiken en die van anderen te stimuleren;
 • Ga je effectief om met emoties;

Voor wie?

In deze workshop bieden we houvast voor een ieder die te maken heeft (gehad) met ontslag en boventalligheid zoals de direct betrokkene, HRM-ers, mobiliteitsmanagers, mobiliteitsadviseurs en loopbaancoaches.

Werkwijze

In deze workshop combineren we theoretische achtergronden, praktische voorbeelden, suggesties en tips in interactie met de deelnemers. U wordt gevraagd eigen ervaringen in te brengen.

Aanmeldformulier

  Naam:

  E-mailadres:

  Telefoonnummer:

  Titel training: