"Afscheid nemen, stap voor stap…
en soms met een sprong wanneer we hulp durven vragen"
Ethische Code

Frans van der Wijk is aangesloten bij de Ethische code van Phoenix opleidingen te Utrecht.

De Ethische code van Phoenix opleidingen geeft een richtlijn voor het ethisch handelen van Tricom Coaching. Daarnaast is de begeleider aan de hand van de Code aanspreekbaar op zijn handelen en geeft het de cliënt/cursist de mogelijkheid de begeleider ethisch te toetsen middels een klachtenprocedure. Deze geldt voor de begeleiding van individuele mensen (al dan niet in groepsverband).

Voor deelnemers wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd, gericht op het bevragen en aanscherpen van het ethisch denken en handelen. Aan deelname aan de Code is een jaarlijkse bijdrage verbonden.

Frans wil met het lidmaatschap van de Ethische code een waarborging en toetsing bieden voor de uitvoering van zijn begeleidingswerkzaamheden.