Coaching consultancy training

Begeleiden, trainen, aansturen en coachen

Tricomcoaching traint en ondersteunt zowel individuen als teams in veranderprocessen. Bij het individueel begeleiden en het ontwikkelen en uitvoeren van workshops en trainingen staat de veerkracht van het individu centraal. Frans van der Wijk heeft meer dan 18 jaar ervaring met het begeleiden, trainen, aansturen en coachen van individuen en met het bij elkaar brengen van mensen en organisaties.

Trainingen leidinggevenden bij Frans van der Wijk

Uit onderzoek blijkt dat zowel de inspiratie als de beperkingen uit het persoonlijk leven meegenomen worden in de manier waarop de leidinggevende omgaat met veranderingen. Het is dan ook een krachtige uitnodiging om de eigen verandergeschiedenis onder ogen te komen en te onderzoeken wat in die geschiedenis ondersteunend is voor het leiden van anderen. Tricomcoaching verzorgt individuele begeleiding, trainingen en workshops voor organisaties. Deze worden specifiek op de behoefte en de situatie van de organisatie afgestemd.

Voor wie zijn deze trainingen?

In deze workshop bieden we houvast voor een ieder die te maken heeft (gehad) met ontslag zoals de direct betrokkene, HRM-ers, leidinggevenden, managers, adviseurs en coaches. We combineren in deze training theoretische achtergronden, praktische voorbeelden, suggesties en tips in interactie met de deelnemers. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen in kleine groepjes, individueel of plenair.