"Afscheid nemen, stap voor stap…
en soms met een sprong wanneer we hulp durven vragen"
R.B. (Gemeente Assen)

Ik kijk positief terug op het coaching traject bij Frans. Frans zorgt voor een veilig klimaat waar je ten diepste mag zijn wie je bent met alles wat er is. Het coachen had soms een provocatief karakter en was soms pittig.  Je wordt uitgedaagd tot genuanceerd denken en het geeft je nieuwe inzichten. Voorts springt de humor eruit. Het zorgt naast de lol voor een goede balans en haalt de “druk” er even af.