Afscheid nemen, stap voor stap…
en soms met een sprong wanneer we hulp durven vragen
Individueel

Na een -wat je zelf altijd dacht- gelukkig huwelijk geeft je partner ineens aan dat het voor hem of haar niet meer werkt. Een scheiding is het gevolg;

door een reorganisatie word je boventallig verklaard. Je contract wordt ontbonden en dat betekent dat je over drie maanden ineens geen baan meer hebt;

kort geleden ben je geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Alles staat op z’n kop.

Wat een verandering in je leven! Wie ben jij of wat kun jij nog in deze verandering?

Het kan zijn dat deze verandering (dit afscheid) zo groot is, dat je hele leven op zijn kop staat. Vaak duik je even in je ‘overlevingsstand’ en gooi je jezelf bijvoorbeeld in je werk of doe je de telefoon uit en ben je niet meer bereikbaar. Dat is voor een korte periode prima; je hebt dat dan even nodig.
Om het leven weer vast te pakken is het dan ook belangrijk om de verandering en alle emoties die je ondergaat te erkennen en aan te gaan. Deze reactie van emoties bij verlies noemen we rouw en, om te voorkomen dat deze je blijft achtervolgen, heb je die rouwverwerking aan te gaan en te verduren.
In het rouwen kom je, behalve emoties vaak ook lichamelijke reacties tegen, zoals vermoeidheid, buikpijn en darmklachten. Soms gaat dit samen met verwarring, machteloosheid, boosheid, eenzaamheid en je niet begrepen voelen.

Vervinding en veerkracht
Jezelf opnieuw uitvinden in een grote verandering noem ik ‘vervinding’.
In de vervinding neem je afscheid van het oude om daarna weer open te kunnen staan voor het nieuwe.  Je hebt je nieuwe bestemming te ontdekken en je eigen weg naar verandering te volgen. Welke weg je ook kiest, je maakt gebruik van je veerkracht om ruimte te geven aan je nieuwe bestemming. Vervinding is niet altijd vanzelfsprekend en soms wordt de manier waarop je hiermee dient om te gaan opgelegd vanuit de omgeving zonder dat je er zelf al klaar voor bent.
In de individuele begeleiding richt ik me op het ontdekken en gebruiken van je eigen veerkracht en bestemming. Met het gebruik van je veerkracht vertoon je leiderschap over de transitie van oud naar nieuw. Daarmee sta je weer aan het roer van je toekomst!

‘Hartje winter ontdekte ik dat er een zomer in me zat’
Albert Camus

Situaties
In de coachvraag wordt niet vaak geformuleerd dat er sprake is van verlies. Meestal wordt vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, vermindering van het geheugen, stress e.d. genoemd.
Vaak ligt niet genomen rouw aan de basis van burn-out en depressie.
Ik kan je de juiste ondersteuning bieden indien je wordt geconfronteerd met:

  • verlies en/of verandering van werk bij bijvoorbeeld reorganisatie;
  • boventalligheid, pensioen of ontslag;
  • geen ruimte en rust voor jezelf;
  • ongewenste kinderloosheid;
  • (dreigende) burn-out;
  • overlijden van een dierbare;
  • ziekte van jezelf of in je directe omgeving;
  • echtscheiding;

‘De verwachting dat we geconfronteerd kunnen worden met lijden en met verlies, zonder erdoor geraakt te worden, is even onrealistisch als te denken dat we door water kunnen lopen zonder nat te worden. De manier waarop we omgaan met verlies, vormt ons vermogen om in het leven te staan, meer dan wat dan ook’.
Rachel Naomi Remen